Velkommen til Electrolux hjemmeside. Vi beder dig venligst læse disse vilkår grundigt igennem, før du anvender hjemmesiden. Hjemmesiden må kun anvendes til informationsmæssige formål. Når du anvender hjemmesiden eller downloader materiale fra hjemmesiden, indvilliger du samtidig i at overholde de VILKÅR OG BETINGELSER, der er angivet i denne meddelelse. Hvis du ikke indvilliger i at overholde disse vilkår og betingelser, må du ikke anvende eller downloade materiale fra hjemmesiden. NÅR DU ANVENDER HJEMMESIDEN, TILKENDEGIVER DU, AT DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. 


Cookies 
Electrolux anvender "cookie"-teknologi til at forbedre og lette dit besøg på Electrolux-hjemmesiden. "Cookie"-filerne lagres på din computer og identificerer dig som unik bruger samt gemmer dine personlige præferencer og teknisk information. Vi anvender 

a) permanente "cookies" (dvs. cookies, der lagres på din computer, indtil du sletter dem) b) midlertidige "cookies" (dvs. cookies, der forsvinder, når du lukker din browser). 

"Cookies" indeholder ikke og kan ikke afsløre personlige oplysninger. Hvis du sender personlige oplysninger via Electrolux-hjemmesiden, kan denne information sammenkædes med de data, der er lagret i dine cookies. 

Hvis du ikke accepterer Electrolux's brug af cookies, kan du ændre dine browser-indstillinger, så browseren ikke accepterer cookies (hjælpeafsnittet i din webbrowser indeholder en vejledning i, hvordan du ændrer browserens cookie-indstillinger). 

Hvis du ændrer indstillingerne, kan du ikke få adgang til nogle dele af Electrolux-hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os på els.web@electrolux.com. 

Licens 
Såfremt du accepterer denne aftales vilkår og betingelser, giver Electrolux dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset ret til at åbne, bruge og vise hjemmesiden og det materiale, den indeholder. Du indvilliger i ikke at afbryde eller forsøge at afbryde driften af hjemmesiden på nogen måde. 

Electrolux giver dig kun tilladelse til at få vist og downloade information ("materiale") på hjemmesiden til personlig, ikke-kommerciel brug. Denne tilladelse overdrager ikke rettighederne til materialet eller kopier af materialet og er underlagt følgende restriktioner: 1) alle ophavsretlige og øvrige ejendomsretlige meddelelser, indeholdt i materialet, skal bevares på alle kopier af det downloadede materiale; 2) du må ikke ændre i materialet på nogen måde eller reproducere, offentliggøre, omdele eller på anden måde anvende eller formidle materialet for andre eller med noget kommercielt formål; 3) du må ikke overdrage materialet til andre personer, medmindre du meddeler dem, og de accepterer forpligtelserne i henhold til disse vilkår og betingelser for brug. Du accepterer at overholde alle yderligere restriktioner, der vises på hjemmesiden, når den opdateres fra tid til anden. Hjemmesiden og alt materiale er ophavsretligt beskyttet og underlagt verdensdækkende ophavsretlige love og traktatbestemmelser. Du accepterer at overholde alle verdensdækkende ophavsretlige love i din anvendelse af hjemmesiden samt at forhindre enhver form for uautoriseret kopiering af materialet. Medmindre andet direkte fremgår af denne aftale, giver Electrolux dig ingen direkte eller underforståede rettigheder i henhold til lovgivningen om patenter, mønstre, varemærker, ophavsret eller forretningshemmeligheder. 

Brugerkonti 
Du kan blive bedt om at åbne en konto for at få adgang til visse begrænsede afsnit af hjemmesiden. I så fald skal du foretage registrering ved at sende os fuldstændig og nøjagtig information, som angivet i den relevante registreringsformular. Du vil også blive bedt om at vælge et password og et brugernavn. Du er alene ansvarlig for at hemmeligholde dit password og din konto. Du er også alene ansvarlig for alle aktiviteter på den nævnte konto. Du indvilliger i straks at underrette Electrolux om eventuelle tilfælde af uautoriseret brug af din konto eller andre brud på sikkerheden. Electrolux er ikke ansvarlig for noget tab, du måtte lide som følge af, at andre benytter dit password eller din konto. 

Brugergarantier 
Du erklærer og garanterer, at du vil bruge hjemmesiden i overensstemmelse med denne aftale, herunder lovene og bestemmelserne i medfør af denne aftale, og at du vil overholde alle eksisterende og fremtidige principper og regler for hjemmesiden. Du indvilliger i ikke at bruge hjemmesiden til: (a) at sende spam-mail eller uopfordrede henvendelser; (b) at udgive dig for at være Electrolux eller andre; (c) at forfalske brevhoveder eller på anden måde at manipulere med kendetegn for at sløre oprindelsen af det indhold, der transmitteres via hjemmesiden; (d) at give urigtige oplysninger om din tilknytning til en person eller en virksomhed; (e) at optræde på nogen måde, der har en negativ virkning på andre brugeres mulighed for at bruge hjemmesiden; (f) at involvere dig i aktiviteter, der er et brud på gældende love, (g) at sende eller transmittere noget materiale, der på nogen måde krænker andres rettigheder, eller er ulovligt, krænkende, vulgært eller på anden måde anstødeligt, eller som indeholder nogen form for reklame eller opfordring til køb af produkter eller tjenesteydelser eller (h) at indsamle eller lagre personlige data om andre brugere, medmindre disse brugere specifikt har givet tilladelse til dette. Din accept af det foranstående er en betingelse for brug af hjemmesiden. I modsat fald er Electrolux ikke juridisk forpligtet af denne aftale, og Electrolux forbeholder sig alle sine juridiske rettigheder i forbindelse med manglende overholdelse af bestemmelserne. 

Du accepterer endvidere at forsvare, godtgøre og holde Electrolux, dets tilknyttede selskaber og deres direktion, ledere og agenter skadesløse mod alle krav og udgifter, herunder advokatsalærer, som følge af brug af hjemmesiden. 
Ændringer 

Electrolux forbeholder sig ret til at ændre, tilføje eller fjerne enhver del af denne aftale eller hele aftalen til enhver tid. Ændringer af aftalen træder i kraft, når meddelelse om en sådan ændring bekendtgøres på hjemmesiden. Ved fortsat at anvende hjemmesiden efter meddelelse om ændring af aftalen accepterer du disse ændringer. 

Electrolux kan til enhver tid og uden varsel lukke, ændre, rette fejl eller mangler i ethvert afsnit af hjemmesiden, foretage øvrige ændringer af hjemmesiden, materialet og produkterne, programmerne, tjenesterne eller priserne (eventuelt), som vist på hjemmesiden, samt suspendere eller afbryde ethvert aspekt af hjemmesiden, herunder tilgængeligheden af hjemmesidens funktioner. Electrolux kan også begrænse visse funktioner og tjenester eller begrænse din adgang til visse dele af hjemmesiden uden varsel eller ansvar. Electrolux kan til enhver tid inddrage den ovenfor givne tilladelse, rettigheder og licens, hvorefter du straks skal destruere alt materiale. 

Anerkendelse af immaterielle ejendomsrettigheder 
Du anerkender, at alle immaterielle ejendomsrettigheder (inklusive, men ikke begrænset til, ophavsret, patenter, knowhow, fortrolige oplysninger, databaserettigheder og rettigheder til varemærker og mønstre (uanset om disse er registreret eller ej)) på hjemmesiden tilhører Electrolux eller deres licensgivere. Al goodwill og alle immaterielle ejendomsrettigheder som følge af brug af Electrolux’s immaterielle ejendomsrettigheder skal tilfalde Electrolux. 

Oplysninger afgivet af dig 
Privatlivspolitikken, der er tilknyttet denne hjemmeside, beskytter alle de data, du giver til Electrolux via denne hjemmeside, og som kan identificere dig som person. Du må dog ikke sende fortrolige eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger til Electrolux via hjemmesiden. Du accepterer, at alle de oplysninger eller det materiale, du eller personer, der handler på dine vegne, giver til Electrolux, ikke vil blive anset for at være fortrolige eller ejendomsretligt beskyttede. Ved at give sådanne oplysninger eller materiale til Electrolux overdrager du alle immaterielle ejendomsrettigheder til disse oplysninger og dette materiale til Electrolux, som dermed frit kan bruge, reproducere, offentliggøre, transmittere, omdele, ændre, overdrage og give licens til disse oplysninger og dette materiale, og du accepterer endvidere, at Electrolux frit kan bruge alle de idéer, koncepter eller den viden, du eller andre personer, der handler på dine vegne, giver til Electrolux. Du garanterer desuden, at du ikke vil videregive oplysninger eller materiale til Electrolux, der er ærekrænkende, truende, obskønt, chikanerende eller på anden måde ulovligt efter nogen gældende lov, eller hvori andres ejendomsretligt beskyttede materiale er indarbejdet. Electrolux forbeholder sig ret til efter eget skøn at fjerne alle oplysninger fremsendt af dig fra hjemmesiden. 

Sikkerhed 
Du må ikke: (a) anvende udstyr eller software, der kan forstyrre driften af hjemmesiden; eller (b) foretage dig noget, der giver en uforholdsmæssig stor eller urimelig belastning af hjemmesidens infrastruktur (som f.eks. at sende masseforsendelser, også kaldt "spamming"), eller (c) forstyrre eller manipulere med hjemmesidens software eller dennes funktionalitet. Til dette hører også at anbringe materiale på hjemmesiden, der er inficeret med virus, trojanske heste, tidsbomber eller andre elementer, der kan beskadige eller forstyrre hjemmesidens programmeringsstruktur. 

Tredjemands hjemmesider 
Electrolux påtager sig ikke at overvåge eller kontrollere indholdet på tredjemands hjemmesider, og Electrolux er ikke ansvarlig for korrektheden eller pålideligheden af tredjemands hjemmesider. Electrolux kan fra sin hjemmeside have links til hjemmesider, der drives af andre virksomheder. Hvis du bruger disse hjemmesider, forlader du Electrolux’s hjemmeside. Hvis du besøger en hjemmeside fra et link på Electrolux’s hjemmeside, er det på egen risiko, og det er dit ansvar at træffe alle sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dig mod virus og andre ødelæggende elementer. Electrolux fremsætter ikke nogen garantier eller erklæringer i forbindelse med de hjemmesider, de har links til, eller den information, der vises på disse hjemmesider eller nogen af de produkter eller tjenester, der er beskrevet på disse hjemmesider. At Electrolux har et link til en hjemmeside betyder ikke, at Electrolux eller Electrolux-hjemmesiden sponserer, godkender, er tilknyttet eller har juridiske beføjelser til at bruge nogen af de varemærker, varenavne, logoer eller ophavsretlige symboler, der vises eller er tilgængelige via disse links, eller at den hjemmeside, linket fører til, har beføjelser til at bruge nogen af Electrolux’s eller dets tilknyttede selskabers eller datterselskabers varemærker, varenavne, logoer eller ophavsretlige symboler. 

Eksterne links til hjemmesiden 
Alle links til hjemmesiden skal godkendes skriftligt af Electrolux; dog tillader Electrolux links, hvor: (i) linket kun indeholder tekst med navnet "Electrolux" og ikke indeholder nogen af Electrolux’s eller dets licensgiveres ejendomsretligt beskyttede varemærker; (ii) linket kun "peger" mod www.electrolux.com og ikke mod undersider; (iii) linket, når det aktiveres af brugeren, viser siden i fuld skærmstørrelse i et komplet funktionsdygtigt og navigerbart browser-vindue og ikke inden for en "ramme" på den hjemmeside, det er sammenkædet med; og (iv) linkets udseende, placering og andre aspekter ikke giver et forkert indtryk af, at en virksomheds eller dens aktiviteter eller produkter er tilknyttet eller sponseres af Electrolux, eller at det kan skade eller forringe den goodwill, der forbindes med Electrolux’s eller dets tilknyttede selskabers navn eller varemærker. Electrolux forbeholder sig ret til at trække tilladelsen til at linke til hjemmesiden tilbage til enhver tid. 

Begrænsning af underforståede garantier 
Selvom vi har gjort os umage for at sikre, at alle oplysninger på denne hjemmeside er korrekte, påtager Electrolux sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed. MATERIALET KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER OG TYPOGRAFISKE FEJL. ELECTROLUX GARANTERER IKKE FOR KORREKTHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF MATERIALET ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF RÅD, MENINGER, PÅSTANDE ELLER ANDEN INFORMATION, DER VISES ELLER DISTRIBUERES VIA HJEMMESIDEN. DU ACCEPTERER, AT DU ALENE HAR RISIKOEN FOR AT HENHOLDE DIG TIL ALLE SÅDANNE MENINGER, RÅD, PÅSTANDE, NOTATER ELLER INFORMATIONER. ALT INDHOLD LEVERES, SOM DET ER OG FOREFINDES. ELECTROLUX FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER FORM FOR GARANTI, DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR, AT HJEMMESIDEN ELLER INDHOLDET ER KURANT ELLER EGNET TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE KRÆNKER NOGEN RETTIGHEDER ELLER ER FUNKTIONSDYGTIGT. ELECTROLUX GARANTERER IKKE FOR HJEMMESIDENS SIKKERHED. DU ACCEPTERER, AT ALLE DE OPLYSNINGER, DU SENDER, KAN BLIVE OPSNAPPET. ELECTROLUX GARANTERER IKKE, AT HJEMMESIDEN ELLER DE SERVERE, DER GØR DEN TILGÆNGELIG, ELLER DE ELEKTRONISKE MEDDELELSER, DER SENDES FRA ELECTROLUX, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. VI FRASIGER OS ALLE SÅDANNE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG FORUDSÆTNINGER I DET OMFANG, DET ER TILLADELIGT INDEN FOR LOVENS RAMMER. 

Ansvarsbegrænsning 
I INTET TILFÆLDE KAN ELECTROLUX IFALDE NOGET ERSTATNINGSANSVAR FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER ELLER NOGET PØNALT BEGRUNDET FORHØJET ERSTATNINGSANSVAR ELLER ERSTATNINGSANSVAR FOR KONKRET DOKUMENTEREDE TAB (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TABT OMSÆTNING, KONTRAKT, ARBEJDSFORTJENESTE, DATA-, INFORMATIONS- ELLER DRIFTSTAB) SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE HJEMMESIDEN ELLER INDHOLDET ELLER SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE. DETTE GÆLDER OGSÅ, SELVOM ELECTROLUX ER BLEVET RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. I TILLÆG TIL VILKÅRENE I DENNE AFTALE SKAL ELECTROLUX I INTET TILFÆLDE VÆRE ERSTATNINGSPLIGTIG FOR EVENTUELLE FEJL, UNØJAGTIGHEDER, UNDLADELSER ELLER ANDRE MANGLER ELLER FOR UTILSTEDELIG ELLER UAUTORISERET INFORMATION PÅ DENNE HJEMMESIDE. 

Pligt til at begrænse tab 
Uden præjudice for denne aftales erstatningsansvarsbegræsning skal du træffe alle rimelige foranstaltninger for at begrænse det tab, du måtte lide i forbindelse med ethvert krav eller søgsmål (uanset om det er begrundet i uagtsomhed, misligholdelse af kontrakt eller andet), du måtte rette mod Electrolux. 

Meddelelser 
Alle henvisninger til "skrivelser," "meddelelser" og "underretninger" og alle udtryk med lignende formål omfatter elektroniske kommunikationsmetoder (f.eks. e-mail), forudsat at den part, der henholder sig til meddelelsen, er i besiddelse af acceptabel dokumentation for, at meddelelsen er sendt og modtaget. 

Dine eneste beføjelser 
Såfremt Electrolux ikke overholder sine forpligtelser i medfør af denne aftale, skal Electrolux enten rette op på dette, eller Electrolux kan vælge at opsige aftalen med forudgående varsel til dig, der bekendtgøres på denne hjemmeside. I det videst tilladelige omfang efter loven er denne klausul udtryk for dine eneste beføjelser i forbindelse med Electrolux’s manglende overholdelse af aftalen. 

Vilkårenes uafhængighed 
Denne aftale udgør hele aftalen mellem Electrolux og dig med hensyn til din brug af hjemmesiden. Enhver søgsmålsgrund, du måtte have, med hensyn til din brug af hjemmesiden, skal fremsættes inden et (1) år fra, at kravet eller søgsmålsgrunden er opstået. Hvis en kompetent domstol erklærer nogen bestemmelse i aftalen eller nogen del af aftalen for ugyldig, uanset af hvilken årsag, skal den pågældende bestemmelse håndhæves i det videst tilladelige omfang i overensstemmelse med aftalens hensigt, og de øvrige bestemmelser i aftalen skal fortsat opretholdes. 

Tredjemands rettigheder 
Undtagen hvor andet direkte fremgår af aftalen, kan en person, som ikke er part i aftalen, ikke håndhæve nogen af dens bestemmelser. 

Værneting 
Denne hjemmeside kontrolleres, drives og administreres af Electrolux fra deres kontorer i Danmark. Electrolux garanterer ikke, at materialet på denne hjemmeside er relevant eller tilgængeligt til brug uden for Danmark, og adgang til materialet fra områder, hvor indholdet er ulovligt, er forbudt. Hvis du åbner hjemmesiden fra et sted uden for Danmark, er du ansvarlig for at overholde alle lokale love. Denne aftale reguleres af dansk ret uden henvisning til principperne i international privatret. De lokale danske domstole skal have enekompetence i første instans til at pådømme enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med aftalen.

Cookies 
AB Electrolux (publ.) uses "cookie" technology to enhance and facilitate your visit to the Electrolux website. The "cookie" files are sent to your computer and identify you as a unique user and store your personal preferences and technical information. We use 

a) Permanent "cookies" (i.e., the cookies remain on your computer until you delete them)
b) Temporary "cookies" (i.e., the cookies last until you close your browser)

"Cookies" do not themselves contain or reveal any personal information. If you submit personal information via the Electrolux website information can be linked to the data stored in the cookies. 

If you do not accept AB Electrolux (publ.) use of cookies you may change your browser settings so that the browser does not accept cookies (instructions on how to change your browser's cookie settings should be found in the help section in your web browser. If you change the settings you will not be able to access certain parts of the Electrolux website. 

If you have any questions with regard to our use of cookies, please contact us at webmaster@electrolux.se 

License 
Subject to the terms and conditions set forth in this Agreement, ELECTROLUX grants you a non-exclusive, non-transferable, limited right to access, use and display this Site and the materials thereon. You agree not to interrupt or attempt to interrupt the operation of the Site in any way. 

ELECTROLUX authorizes you to view and download the information ("Materials") at Site only for your personal, non-commercial use. This authorization is not a transfer of title in the Materials and copies of the Materials and is subject to the following restrictions: 1) you must retain, on all copies of the Materials downloaded, all copyright and other proprietary notices contained in the Materials; 2) you may not modify the Materials in any way or reproduce or publicly display, perform, or distribute or otherwise use or communicate them for any public or commercial purpose; and 3) you must not transfer the Materials to any other person unless you give them notice of, and they agree to accept, the obligations arising under these terms and conditions of use. You agree to abide by all additional restrictions displayed on the Site as it may be updated from time to time. This Site, including all Materials, is copyrighted and protected by worldwide copyright laws and treaty provisions. You agree to comply with all copyright laws worldwide in your use of this Site and to prevent any unauthorized copying of the Materials. Except as expressly provided herein, ELECTROLUX does not grant any express or implied right to you under any patents, designs, trademarks, copyrights or trade secret legislation. 

User accounts 
You might be required to open an account to be able to access certain restricted parts of the Site. In such event you must complete the registration process by providing us with complete and accurate information as stated in the applicable registration form. You will also be required to choose a password and a user name. You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your password and account. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur under said account. You agree to notify ELECTROLUX immediately of any unauthorized use of your account or any other breach of security. ELECTROLUX will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account. 

User warranties 
You represent and warrant that you will use the Site in compliance with this Agreement including the laws and provisions under this Agreement and to comply with all existing and future Site policies and rules. You agree that you will not use the Site to: (a) transmit spam or unsolicited communications; (b) pretend to be ELECTROLUX or someone else; (c) forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any content transmitted through the Site; (d) misrepresent your affiliation with a person or entity; (e) act in a manner that negatively affects other users' ability to use the Site; (f) engage in activities that would violate any applicable law, (g) post or transmit any material which violates or infringes in any way upon the rights of others or which is unlawful, abusive, defamatory, vulgar or otherwise objectionable or which contains any advertising or solicitation with respect to products or services or (h) collect or store personal data about other users unless specifically authorized by such users. If you do not comply with the aforesaid, you may not use the Site, ELECTROLUX shall not be legally bound by this Agreement, and reserves all its legal rights in relation to such non-compliance. 

You further agree to defend, indemnify and hold harmless ELECTROLUX, its affiliates and their respective officers, directors and agents from and against all claims and expenses, including attorney fees, arising out of the use of this Site. 

Changes 
ELECTROLUX reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove any portion of this Agreement in whole or in part, at any time. Changes in this Agreement will be effective when notice of such change is posted on the Site. Your continued use of the Site after any change to this Agreement are posted will be considered acceptance of those changes. 

ELECTROLUX may terminate, change, correct any errors or omissions in any portion of the Site, make any other changes to the Site, the materials and the products, programs, services or prices (if any) described in the Site, suspend or discontinue any aspect of the Site, including the availability of any features of the Site, at any time without notice. ELECTROLUX may also impose limits on certain features and services or restrict your access to parts or the entire Site without notice or liability. ELECTROLUX may terminate the authorization, rights and license given above at any time and, upon such termination, you shall immediately destroy all Materials. 

Acknowledgement of Intellectual Property Rights 
You acknowledge that all intellectual property rights (including, but not limited to, copyright, patents, know-how, confidential information, database rights, and rights in trademarks and designs (whether registered or unregistered) in the Site are vested in ELECTROLUX or its licensors. All goodwill and intellectual property rights arising through the use of such intellectual property rights vested in ELECTROLUX shall inure to ELECTROLUX. 

Information provided by you 
The Privacy Policy associated with this Site protects any personally identifiable information you may provide to ELECTROLUX via this Site. However, you should not send any confidential or proprietary information to ELECTROLUX via the Site. You agree that any information or materials that you or individuals acting on your behalf provide to ELECTROLUX will not be considered confidential or proprietary. By providing any such information or materials to ELECTROLUX, you fully assign and transfer to ELECTROLUX all intellectual property rights in and to such information and materials and ELECTROLUX is thereby free to use, reproduce, display, publicly perform, transmit, distribute, modify assign, and license such information and materials, and you further agree that ELECTROLUX is free to use any ideas, concepts or know-how that you or individuals acting on your behalf provide to ELECTROLUX. You further warrant that you shall not provide any information or materials to ELECTROLUX that is defamatory, threatening, obscene, harassing, or otherwise unlawful under whatever applicable law, or that incorporates the proprietary material of another. ELECTROLUX reserves the right to, in its sole discretion, remove any information provided by you from the Site. 

Security 
You may not: (a) use any device or software capable of interfering with the operation of the Site; or (b) take any action, which imposes a disproportionately large or unreasonable load upon the infrastructure of the Site (such as sending mass emails - "spamming"), or (c) interfere or tamper with the software of the Site or the functionality thereof. This includes putting material on the Site, which is infected with viruses, Trojan horses, time bombs or other elements that may damage or interfere with the programming structure of the Site. 

Third Party web sites. 
ELECTROLUX does not undertake to monitor or review Third Party Site Content nor is ELECTROLUX responsible for the accuracy or reliability of any such third party web sites. Furthermore, ELECTROLUX may provide on this Site links to Web Sites operated by other entities. If you use these Sites, you will leave this Site. If you visit any linked Site, you do so at your own risk and it is your responsibility to take all protective measures to guard against viruses or other destructive elements. ELECTROLUX makes no warranty or representation regarding any linked Web Sites or the information appearing thereon or any of the products or services described thereon. Links do not imply that ELECTROLUX or this Site sponsors, endorses, is affiliated or associated with, or is legally authorized to use any trademark, trade name, logo or copyright symbol displayed in or accessible through the links, or that any linked Site is authorized to use any trademark, trade name, logo or copyright symbol of ELECTROLUX or any of its affiliates or subsidiaries. 

External links to the Site 
All links to the Site must be approved in writing by ELECTROLUX, except that ELECTROLUX consents to links in which: (i) the link is a text-only link containing only the name "ELECTROLUX" and does not contain any of ELECTROLUX or its licensor's proprietary trademarks; (ii) the link "points" only to www.electrolux.com and not to deeper pages;(iii) the link, when activated by a user, displays that page full-screen in a fully operable and navigable browser window and not within a "frame" on the linked web Site; and (iv) the appearance, position, and other aspects of the link may neither create the false appearance that an entity or its activities or products are associated with or sponsored by ELECTROLUX nor be such as to damage or dilute the goodwill associated with the name and trademarks of ELECTROLUX or its Affiliates. ELECTROLUX reserves the right to revoke this consent to link at any time in its sole discretion. 

Exclusion of implied warranties. 
Although care has been taken to ensure the accuracy of the information on this Site, ELECTROLUX assumes no responsibility therefore. THE MATERIALS MAY CONTAIN INACCURACIES AND TYPOGRAPHICAL ERRORS. ELECTROLUX DOES NOT WARRANT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE MATERIALS OR THE RELIABILITY OF ANY ADVICE, OPINION, STATEMENT OR OTHER INFORMATION DISPLAYED OR DISTRIBUTED THROUGH THE SITE. YOU ACKNOWLEDGE THAT ANY RELIANCE ON ANY SUCH OPINION, ADVICE, STATEMENT, MEMORANDUM, OR INFORMATION SHALL BE AT YOUR SOLE RISK. ALL CONTENT IS PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE". ELECTROLUX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, OR AS TO THE OPERATION OF THIS SITE OR THE CONTENT. ELECTROLUX DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS AS TO THE SECURITY OF THIS WEBSITE. YOU ACKNOWLEDGE ANY INFORMATION SENT MAY BE INTERCEPTED. ELECTROLUX DOES NOT WARRANT THAT THE WEBSITE OR THE SERVERS WHICH MAKE THIS SITE AVAILABLE OR ELECTRONIC COMMUNICATIONS SENT BY ELECTROLUX ARE FREE FROM VIRUSES OR ANY OTHER HARMFUL ELEMENTS. ALL SUCH REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND CONDITIONS ARE EXCLUDED EXCEPT TO THE EXTENT THAT LAW PROHIBITS THEIR EXCLUSION. 

Limitation of liability 
IN NO EVENT SHALL ELECTROLUX BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, SPECIAL OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, CONTRACT, REVENUE, DATA, INFORMATION OR BUSINESS INTERRUPTION) RESULTING FROM, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF, OR INABILITY TO USE THIS SITE OR THE CONTENT OR OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT, EVEN IF ELECTROLUX HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ADDITION TO THE TERMS SET FORTH HEREIN, IN NO EVENT SHALL ELECTROLUX BE LIABLE FOR ANY ERRORS, INACCURACIES, OMISSIONS OR OTHER DEFECTS OR UNTIMELINESS OR UNAUTHENTICITY OF ANY INFORMATION CONTAINED IN THIS SITE. 

Duty to mitigate losses. 
Without prejudice to limitation of liability set forth herein, you shall take all reasonable steps to mitigate your loss arising in relation to any claim or action (whether for negligence, breach of contract or otherwise), which you may bring against ELECTROLUX. 

Notices 
All references to "writing", "notices", and "notification" and all similar ends related expressions shall cover electronic methods of communication (for instance, e-mail) provided that the party relying on the communication retains acceptable evidence that the communication was sent and received. 

Exclusive remedy 
If ELECTROLUX does not comply with its undertakings under this Agreement, it shall either correct the non-compliance or, at its option, terminate this Agreement by prior notice, posted on this web site, to you. To the maximum extent permitted by law, this clause expresses your sole and exclusive remedy in relation to non-compliance by ELECTROLUX. 

Whole agreement and severability 
This Agreement constitutes the entire agreement between ELECTROLUX and you with respect to your use of the Site. Any cause of action you may have with respect to your use of the Site must be commenced within one (1) year after the claim or cause of action arises. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of the Agreement or portion thereof, to be unenforceable, that provision shall be enforced to the maximum extent permissible so as to affect the intent of the Agreement, and the remainder of this Agreement shall continue in full force and effect. 

Third Party rights. 
Except as expressly provided in this Agreement, a person who is not a party to this Agreement may not enforce any of its terms. 

Jurisdiction Statement. 
This Site is controlled, operated and administered by ELECTROLUX from its offices in Sweden. ELECTROLUX makes no representation that materials at this Site are appropriate or available for use at other locations outside of Sweden and access to them from territories where their contents are illegal is prohibited. If you access this Site from locations outside of Sweden, you are responsible for compliance with all local laws. The laws of the Kingdom of Sweden shall govern this Agreement, without giving effect to its conflict of laws provisions. The Stockholm District Court shall have exclusive jurisdiction in the first instance on any dispute arising from this Agreement.